عسل زول یا عسل بوقناق

آشنایی با گیاه زول و عسل زول ( عسل بوقناق )   گیاه زول گیاه زول دارای ۲۵۰ نوع مختلف است. زول گیاهی چند ساله و با برگ هایی اغلب به رنگ زرد می باشد که گل هایی به رنگ آبی یا سفید استوانه ای شکل که به صورت گنبدی مارپیچ مانند اما نازک دارد. […]