خواص معجون عسل مغز و معجون عسل هفت مغز کوهستان

معجون عسل مغز یا معجون عسل هفت مغز کوهستان چیست؟ معجون عسل هفت مغز کوهستان که به معجون عسل مغز نیز معروف شده است از عسل طبیعی سدر بندری و هفت مغز گردو ، بادام درختی ، بادام زمینی ، بادام هندی ، پسته ، فندق و کنجد تشکیل شده است. معجون عسل هفت مغز […]