قبل از خرید عسل انواع عسل را بشناسید

قبل از خرید عسل انواع عسل را بشناسید . عسل ها از نظر شیوه تولید به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

الف- عسل مصنوعی که شامل موارد زیر است:

عسل صنعتی : عسل صنعتی بدون دخالت زنبور عسل ساخته می شود و در ساخت آن از قند نیشکر و شیره خرما و … استفاده می کنند. مانند عسل خرما و عسل چینی .

عسل شبه طبیعی : عسل شبه طبیعی عسلی است که با دخالت زنبور عسل ساخته می شود اما زنبور عسل به صورت مصنوعی با آب و شکر و شیره میوه ها تغذیه می گردد.  

ب- عسل طبیعی

عسل طبیعی که گاها آن را عسل خالص ، عسل واقعی ، عسل ناب ، عسل اصل ، عسل خوب ، عسل ممتاز و عسل مرغوب نیز می نامند عسلی است که توسط زنبور عسل از شهد گل های دشت، کوهستان و جنگل حاصل می گردد.