گالری رنگ عسل

قرآن کریم آیات 69 و 70 سوره مبارکه نحل:

و پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که از کوهها و درختان و بلندی ها خانه هایی برگزین (69)

سپس از تمام ثمرات تناول کن و راههایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده به راحتی بپیما ، از درون شکم او نوشیدنی خارج می شود به رنگهای مختلف که در آن شفای مردمست. مسلما در این امر نشانه روشنی است برای گروهی که تفکر می کنند (70)

این آیات به نکات متعددی از جمله تنوع رنگ عسل طبیعی اشاره دارد. رنگ عسل طبیعی طیف وسیعی را شامل می گردد و از عسل های بی رنگ و سفید رنگ تا عسل های بسیار تیره وجود دارد. رنگ عسل گویای نوع گل عسل طبیعی می باشد. از روی رنگ عسل معمولا چگالی عسل هم تعیین می شود. عسل های تیره چگالی بیشتری نسبت به عسل های روشن دارند.

0 ریال0 items

لطفا جهت مشاهده همه محصولات کوهستان از منوی "خرید عسل طبیعی" واقع در بالای سایت وارد "فروشگاه عسل کوهستان" شوید.