آرزوی ملکه

ملکه یک کندو روزانه هزاران تخم می گذارد و چندین سال شبانه روز تلاش می کند تا زنبوران کارگر زیادی پرورش دهد و آنها نیز از بهترین شهدها استفاده کنند و بهترین عسل طبیعی را تولید کنند.

پس آرزوی ملکه ، چیزی به جز تولید بهترین عسل طبیعی نیست.

زنبور ملکه - عسل کوهستان

زنبور ملکه – عسل کوهستان

در همین راستا، در این بخش تلاش می کنیم مشخصات عسل طبیعی را بیان کرده و به سوالات مشتریان راجع به عسل طبیعی و خواص آن پاسخ گوئیم.

این بخش شامل قسمت های زیر است:

 

شناخت عسل طبیعی – مقالات

شناخت عسل طبیعی – چند رسانه ای

پرسش های متداول راجع به عسل طبیعی

0 ریال0 items

لطفا جهت مشاهده همه محصولات کوهستان از منوی "خرید عسل طبیعی" واقع در بالای سایت وارد "فروشگاه عسل کوهستان" شوید.